Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet ekskl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

ABONNEMENTSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Sebber Idrætsforening, at du tilmelder dig betaling via Mobilepay og det tilknyttede betalingskort.
I forbindelse med din første betaling godkender du, at Sebber Idrætsforening fremover må trække pengene på din konto via mobilepay/dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Sebber Idrætsforening.
Beløbet du skal betale for medlemskabet af Sebber Idrætsforening trækkes automatisk via Mobilepay/dit betalingskort.
Du vil senest 7 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement
Sebber Idrætsforening benytter DIBS, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.
Ved automatisk trækning på mobilepay/dit betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Sebber Idrætsforening, men hos DIBS.

Kvittering for betaling sendes pr mail, når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår og du stopper abonnement ved at kontakte klubben.

Inden betalingskortets (tilknyttet mobilepay) udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Sebber Idrætsforening påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du har modtaget det nye betalingskort, ved at logge ind på WEB, klik på "Betalingskort".
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på www.sebberif.dk og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Du modtager en kvittering ved træk fra mobilepay/betalingskort via e-mail.
OPHØR / OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB
Ønsker du ikke længere medlemskab af Sebber Idrætsforening, kan du gøre på www.sebberif.dk. Klik på dit navn øverst i højre hjørne, og vælg "Udmeldelse". Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil ifb. med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.


RETNINGSLINJER FOR MEDLEMSSKAB
1. Medlemskab kan tegnes på sebberif.dk, hvis du er over 16. år. Forældrene kan tegne medlemskab for børn mellem 12 og 16 år, dog må de kun buge centeret ifølge med deres forældre.
2. Nøglebrikker eller kode må ikke overdrages til andre. Ligeledes er det ikke tilladt at tage ikke medlemmer med ind i motionscenteret. Overskrides dette medfører det 1 måneds karantæne.
3. Et medlemskab kan ikke sættes i bero, overdrages til andre eller refunderes.
4. Alle træner i egnet træningstøj og indendørs sko. Ingen træner i bar overkrop!
5. Tør maskinerne af efter brug – sprit og papirrulle findes på stedet.
6. Medbring eget håndklæde.
7. Vis hensyn til andre medlemmer.
8. Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug, smid brugt pair i affaldsspanden, fjern dine ting fra skabe og reoler.
9. Behandl maskinerne på en måde så de ikke skades eller forvolder skader på gulv og loft eller andet i rummet. Især gælder for bænkpres, at vægten skal slippes lempeligt, da gulvet ellers ødelægges.
10. Skulle du opdage en defekt så giv venligst besked til kontakt@sebberif.dk.
11. Medbringelse af værdigenstande er på eget ansvar.
12. Al træning og færden i motionscenteret sker på eget ansvar
13. Der må ikke ryges i centeret og du må ikke nyde eller være påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller dopingmidler. Overtrædelse medfører bortvisning.
14. Der kan laves kaffe og the på stedet – kopper og glas findes i køkkenskabe. Brugte service vaskes op efter brug og stilles på plads.